İNZİBATİ PROTOKOLDAN ŞİKAYƏT ƏRİZƏSİ- FORMASI

 

Könülllü sürətdə sizə yol veriblər.

Bu zaman sizi DYP inspektoru saxlayıb və inzibati protokol tərtib edib.

Həmin inzbati protokoldan şikayət ƏRİZƏSİ